Zaloguj się
Poszukiwanie Książki - Łatwo znaleźć książki - PolskaSzukaj Książki - Koszty wysyłki do: Polska
Wyszukiwanie książek - PolskaWszystkie dostępne książki nowe i rzadkie.

Projekt Orli Dom - Porównaj wszystkie oferty

9788378597667 - W?oszczy?ski, Andrzej-Ludwik: Projekt Orli Dom. Tom III (eBook, PDF)
1
W?oszczy?ski, Andrzej-Ludwik (?):

Projekt Orli Dom. Tom III (eBook, PDF) (?)

ISBN: 9788378597667 (?) lub 8378597660, nieznany język, e-bookowo.pl, Nowy, ebook

38,19 ( 8,99)¹ + Wysyłka: 29,52 ( 6,95)¹ = 67,71 ( 15,94)¹(bez zobowiązań)
Od sprzedawcy/antykwariusz
Drogi Czytelniku, trafia do Twoich rąk trzeci tom „projektu Orli Dom”. W pierwszym tomie przedstawiłem projekt uproszczenia godła państwa; z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, jak i praktycznym. W tomie II rozwinąłem temat godła; już w zastosowaniach, w ramach struktur rządowych; i zaprezentowałem koncepcję godeł; tej struktury. Wchodząc tym samym w problematykę identyfikacji wizualnej rządu; na bazie 4 punktów styku obywatela z urzędem. Jednym z tych punktów Drogi Czytelniku, trafia do Twoich rąk trzeci tom „projektu Orli Dom”. W pierwszym tomie przedstawiłem projekt uproszczenia godła państwa; z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, jak i praktycznym. W tomie II rozwinąłem temat godła; już w zastosowaniach, w ramach struktur rządowych; i zaprezentowałem koncepcję godeł; tej struktury. Wchodząc tym samym w problematykę identyfikacji wizualnej rządu; na bazie 4 punktów styku obywatela z urzędem. Jednym z tych punktów styku, obywatela z urzędem; są tablice urzędowe; którymi zajmuję się w niniejszym tomie. Patrz część IV Tablice urzędowe. A jako, że temat symboli państwa daleko wykracza, poza posługiwanie się nim przez struktury rządowe; w części V Marka narodowa, przedstawiam moje przemyślenia i koncepcje, w obszarze funkcjonowania symboliki narodowej w promocji państwa; wewnątrz i na zewnątrz; czyli zajmuję się marką narodową; której nie mamy. Być może to, co tu przeczytasz i zobaczysz, wyda Ci się zaskakujące; może kontrowersyjne. Pamiętaj jednak Drogi Czytelniku o celu, jaki sobie postawiłem w pierwszym tomie „projektu Orli Dom” (e-book). W kolejnych tomach (II i III) rozwijam jedynie tamtą koncepcję; próbując ogarnąć wizualność naszego państwa; w punktach najbardziej krytycznych. Przedstawione, w tych trzech tomach „projektu Orli Dom”; koncepcje są naturalnie autorską wizją; mierzeniem się z tematem trudnym. Nie jest to naturalnie pełny zakres stworzonej dokumentacji, która liczy sobie ponad 800 stron w formacie 30×30 cm, wiele tematów i detali przyszło pominąć. Mam jednak nadzieję; że bez szkody dla prezentowanej koncepcji. Nie twierdzę też; że to, co przedstawiłem w trzech tomach „projektu Orli Dom”; jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Moim zdaniem wartość tego opracowania, mam nadzieję; leży w możliwości zapoznania się szerzej z problemem naszej państwowej wizualności; w obszarze posługiwania się godłem / godłem heraldycznym, otwarcia pola do poważnej dyskusji nad wizerunkiem państwa i jego znakami. W czym, mam nadzieję; takie zobrazowanie problemu może pomóc. Mam także nadzieję; że przedstawione w „projekcie Orli Dom” przykłady i projekty pozwolą Ci, Drogi Czytelniku, zrozumieć z jednej stron,y złożoność kwestii projektowych takiego przedsięwzięcia; z drugiej zaś; choć nie kompletnie, pokazują wielkość obszaru w jakim znaki państwa funkcjonują. W roku 2017 przypada 90 rocznica wprowadzenia herbu Orła Białego; projektu profesora Zygmunta Kamińskiego; jako godła Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym tym moim trzytomowym „projektem Orli Dom” uczcić tę tak ważną rocznicę. Lieferzeit 1-2 Werktage
9788378597667 - Andrzej-Ludwik Woszczyski: Projekt Orli Dom. Tom III
2
Andrzej-Ludwik Woszczyski (?):

Projekt Orli Dom. Tom III (2017) (?)

ISBN: 9788378597667 (?) lub 8378597660, nieznany język, E-Bookowo.Pl, Nowy, ebook, Wersja cyfrowa do pobrania

38,19 ( 8,99)¹(Wysyłka gratis, bez zobowiązań)
Darmowa wysyłka
Od sprzedawcy/antykwariusz
Projekt Orli Dom. Tom III: Drogi Czytelniku,trafia do Twoich rk trzeci tom projektu Orli Dom. W pierwszym tomie przedstawiem projekt uproszczenia goda pastwa, z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, jak i praktycznym. W tomie II rozwinem temat goda, ju w zastosowaniach, w ramach struktur rzdowych, i zaprezentowaem koncepcj gode, tej struktury. Wchodzc tym samym w problematyk identyfikacji wizualnej rzdu, na bazie 4 punkt?w styku obywatela z urzdem.Jednym z tych punkt?w styku, obywatela z urzdem, s tablice urzdowe, kt?rymi zajmuj si w niniejszym tomie. Patrz cz IV Tablice urzdowe. A jako, e temat symboli pastwa daleko wykracza, poza posugiwanie si nim przez struktury rzdowe, w czci V Marka narodowa, przedstawiam moje przemylenia i koncepcje, w obszarze funkcjonowania symboliki narodowej w promocji pastwa, wewntrz i na zewntrz, czyli zajmuj si mark narodow, kt?rej nie mamy.By moe to, co tu przeczytasz i zobaczysz, wyda Ci si zaskakujce, moe kontrowersyjne. Pamitaj jednak Drogi Czytelniku o celu, jaki sobie postawiem w pierwszym tomie projektu Orli Dom (e-book). W kolejnych tomach (II i III) rozwijam jedynie tamt koncepcj, pr?bujc ogarn wizualno naszego pastwa, w punktach najbardziej krytycznych.Przedstawione, w tych trzech tomach projektu Orli Dom, koncepcje s naturalnie autorsk wizj, mierzeniem si z tematem trudnym. Nie jest to naturalnie peny zakres stworzonej dokumentacji, kt?ra liczy sobie ponad 800 stron w formacie 30?30 cm, wiele temat?w i detali przyszo pomin. Mam jednak nadziej, e bez szkody dla prezentowanej koncepcji.Nie twierdz te, e to, co przedstawiem w trzech tomach projektu Orli Dom, jest jedynym moliwym rozwizaniem. Moim zdaniem warto tego opracowania, mam nadziej, ley w moliwoci zapoznania si szerzej z problemem naszej pastwowej wizualnoci, w obszarze posugiwania si godem/ godem heraldycznym, otwarcia pola do powanej dyskusji nad wizerunkiem pastwa i jego znakami. W czym, mam nadziej, takie zobrazowanie problemu moe pom?c.Mam take nadziej, e przedstawione w projekcie Orli Dom przykady i projekty pozwol Ci, Drogi Czytelniku, zrozumie z jednej stron,y zoono kwestii projektowych takiego przedsiwzicia, z drugiej za, cho nie kompletnie, pokazuj wielko obszaru w jakim znaki pastwa funkcjonuj.W roku 2017 przypada 90 rocznica wprowadzenia herbu Ora Biaego, projektu profesora Zygmunta Kamiskiego, jako goda Rzeczypospolitej Polskiej. Chciabym tym moim trzytomowym projektem Orli Dom uczci t tak wan rocznic. Polnisch, Ebook
9788378597650 - W?oszczy?ski, Andrzej-Ludwik: Projekt Orli Dom. Tom II (eBook, PDF)
3
W?oszczy?ski, Andrzej-Ludwik (?):

Projekt Orli Dom. Tom II (eBook, PDF) (?)

ISBN: 9788378597650 (?) lub 8378597652, nieznany język, e-bookowo.pl, Nowy, ebook

59,43 ( 13,99)¹ + Wysyłka: 29,52 ( 6,95)¹ = 88,95 ( 20,94)¹(bez zobowiązań)
Od sprzedawcy/antykwariusz
´´Drogi Czytelniku, trafia oto do Twoich rąk drugi tom „projektu Orli Dom”. Być może to, co w nim przeczytasz i zobaczysz wyda Ci się zaskakujące; może kontrowersyjne. Pamiętaj jednak o celu, jaki sobie postawiłem w pierwszym tomie „projektu Orli Dom” (e-book). W niniejszej książce rozwijam koncepcję i wchodzę na pole minowe – herb / orzeł; jako oznakowanie urzędów centralnych. W niniejszej książce znajdziesz Drogi Czytelniku kompilację z kolejnych 2 tomów dokumentacji, a także materiały ´´Drogi Czytelniku, trafia oto do Twoich rąk drugi tom „projektu Orli Dom”. Być może to, co w nim przeczytasz i zobaczysz wyda Ci się zaskakujące; może kontrowersyjne. Pamiętaj jednak o celu, jaki sobie postawiłem w pierwszym tomie „projektu Orli Dom” (e-book). W niniejszej książce rozwijam koncepcję i wchodzę na pole minowe – herb / orzeł; jako oznakowanie urzędów centralnych. W niniejszej książce znajdziesz Drogi Czytelniku kompilację z kolejnych 2 tomów dokumentacji, a także materiały uzupełniające; powstałe na potrzeby tej książki. W części II Godło wojewody (I częścią jest e-book „projekt Orli Dom”) przedstawiam koncepcję godeł dla szczebla wojewódzkiego administracji rządowej. W części III Godło ministra, wchodzę w problematykę identyfikacji wizualnej struktury rządowej. Nie minę się z prawdą jeśli powiem, że „projekt Orli Dom” jest jedynym takim opracowaniem w Polsce, nie tylko przedstawiającym stan obecny, ale i prezentującym rozwiązania; to fakt. Nie są to oczywiście rozwiązania kompleksowe, wiele tematów pominąłem; bowiem pomimo zajmowania się tym projektem od 2006, nie do wszystkich zastosowań mam szerszy dostęp. Z drugiej strony, nie ma potrzeby zajmowania się zbyt szczegółowo wszystkimi detalami. Tym bardziej, że jest to projekt koncepcyjny, bez ambicji do kompleksowego i szczegółowego ujęcia problemu w każdym calu. Nie mam także możliwości stworzenia pełnego audytu wykorzystania godła / herbu; z uwzględnieniem wszystkich pól eksploatacji. Staram się jednak ten stan obecny w miarę możliwości przedstawić w dość długiej; bo 10 letniej, cezurze czasowej. Lieferzeit 1-2 Werktage
9788378595083 - Andrzej-Ludwik W´oszczy´ski: Projekt Orli Dom
4
Andrzej-Ludwik W´oszczy´ski (?):

Projekt Orli Dom (?)

ISBN: 9788378595083 (?) lub 8378595080, nieznany język, Nowy, ebook, Wersja cyfrowa do pobrania

63,68 ( 14,99)¹(Wysyłka gratis, bez zobowiązań)
Od sprzedawcy/antykwariusz